Skip to content
EUSL Logo

EUSL EU
Medlemsorganisationen

Care to Change The World

Medlemsorganisationen för små och medelstora företag inom EU som tillsammans vill lösa integrationsutmaningarna i samhället

EUSL Logo

EUSL EU Medlemsorganisationen,  introduktion

EUSL EU, en av fem divisioner inom European Social Label, som vill motverka utanförskapet i samhället. EUSL EU är en icke statlig, ej vinstdrivande medlemsstyrd organisation vilket främst består av företag och föreningar inom alla områden. Genom  medlemmarnas goda insatser i samhället minskar  utanförskapet, kriminaliteten och skapar ett säkrare och bättre samhälle för alla samtidigt som EUSL EU skapar lönsamhet  och ökad omsättning tillbaka till medlemmarna. Detta ska i sin tur motiveras genom olika tjänster och verktyg som gör det attraktivt ur en affärsdriven synpunkt att vilja hjälpa någon annan.

European Social Labels vision är att skapa en helt ny CSR- standard för företag att efterleva och den ska vara lönsam. Slutmålet är ett helt nytt ekosystem för social integration där nuvarande myndigheter och system utmanas och stöttas.  Så tror vi att vi bidrar till att göra vårt samhälle lite bättre.

EUSL EU är en medlemsorganisation med nätverk inom främst EU och EES. Verksamheten utgår från Sverige som är uppdelat i 21 marknadsområden som i sin tur följer länsindelningen i landet. Motsvarande strategi appliceras på övriga EU-länder och syftar till en lokal anknytning där småföretag har möjligheten att göra mest nytta.

EUSL Logo

Vår verksamhet, för dig som vill växa som  företagare

Företag

Är du företagare och vill öka din omsättning och samtidigt hjälpa andra?

Mot Europa

Som medlem i European Social Label skapar du nya affärer och får tillgång till EU

Medlemsskapet

I medlemskapet finns flera attraktiva tjänster för att säkra din nästa affär

Jobbsökande

Letar du efter nya utmaningar eller söker du kanske ditt första arbete?

EUSL Logo

Skapa nya affärsmöjligheter…

…med CSR och ESG som en investering och ett konkurrensverktyg i er verksamhet

Är du företagare så vill vi komma i kontakt med dig. Vi vänder oss till dig som företagare oavsett bransch eller storlek och vi förutsätter att din inställning är att du vill sälja något. Vi är själva företagare och vi har skapat European Social Label av två anledningar: Lösa vår tids största utmaning, integrationsfrågan i samhället samtidigt som vi vill öka vår egna omsättning medan vi gör det.

Vårt mål är att alla våra medlemmar skall öka sin egen omsättning genom att vara medlem i EUSL EU och samtidigt skapa ett bättre samhälle genom dels vårt eget arbete men även våra kunders medvetenhet. Det är utifrån denna tes och ett lokalt tänk med fokus kring våra anslutna företag som vi anser att vi kan förändra världen.

Tryck på knappen nedan för den fulla beskrivningen.

EUSL Logo

Medlemskapet mot ett mer inkluderande samhälle

Att vara medlem i European Social Label innebär ett ställningstagande. Våra medlemmar har bestämt sig för att göra något för sina medmänniskor. Medlemskapet betyder mycket mer än bara medlemskapet i sig. För den som önskar finns det möjlighet att ta del av vårt valideringssystem för att visa upp ett socialt ansvarstagande. Valideringssystemet är uppdelat i socialt ansvar och miljöansvar. 

European Social Label har även utvecklat ett par unika tjänster för dig som företagare för att du ska känna dig trygg i dina affärer. Man får också ta del av vårt medlemsprogram som innefattar allt från frukostmöten och seminarium till kurser, utbildningar och föreläsningar, nätverkande med andra medlemmar, finansiella och affärsmässiga tjänster och mycket mer.

EUSL Logo

EUSL Foundation

Var med och bidra…

till ett mer inkluderande och jämställt samhälle

Våra medlemmars avgifter och insatser i European Social Label, samt överskottet från de tillhörande tjänsterna S’agapo Store och Growthify går in i vår egen stiftelse kallad European Social Label Foundation. Det är från denna stiftelse vi utför och marknadsför våra sociala insatser tillbaka till våra medlemmar.

I och med att det är en stiftelse vet både våra medlemmar och alla människor i samhället att pengarna går till det tilltänkta ändamålet. Våra medlemmar vet också vart pengarna tar vägen då det är dem som bestämmer vad ändamålet är. 

EUSL Logo

Kontakta oss

Använd gärna på följande sida eller sänd ett mail på [email protected]. Du kan även ringa på 0775 550 500. Slutligen har vi lagt till en Messenger funktion och den ikonen ligger längst ned till vänster. Behövs inget Facebook konto utan du kan vara helt anonym!